Oddlužení a následný prodej

V případech kdy Vaše nemovitost není z našeho pohledu vhodná k odkoupení, nabízíme službu ODDLUŽENÍ NEMOVITOSTI a její následný řízený prodej. V takovémto případě necháváme vyčíslit dluhy, které na nemovitosti váznou, z našich prostředků dům dluhy zaplatíme, provedeme zajišťovací převod nemovitosti ( zásah, kdy již nebude možné dům dále zadlužit ) a následně dům za tržní cenu prodáváme našim klientům.

Oddlužení a následný prodej volíme po analýze celé věci tehdy, pokud se jedná o ,,menší ,, dluh či v takovém případě, kdy z komerčního hlediska není přímý výkup bytu možný. Zákazník získává z převodu své nemovitosti maximální kupní cenu.


V desítkách případů jsme již pomohli našim zákazníkům tím, že jsme odklonili chystanou dražbu a nemovitost odkoupili a oddlužili.

Výkup domu - okamžitá platba

Po zpracování Vašich vstupních informací, které nám zašlete, Vám předkládáme nabídku na odkoupení Vašeho domu. Nemovitost jsme schopni vykoupit do 48 hodin a v některých případech vyplatíme zálohu na kupní cenu IHNED. Cena za výkup je stanovena v rozmezí 60 – 70 % z kupní ceny domu.

Pochopitelně přesně stanovení ceny záleží na mnoha faktorech. Neplatíte žádné další poplatky, veškerý průběh převodu zajištujeme finančně i realizačně my ( včetně kupní smlouvy, znaleckého posudku, návrhu na vklad kupní smlouvy a daňového přiznání ).


Nabízíme Vám rychlé a právně bezpečné řešení Vaší situace. Nenechte vyhrát exekutora a ochraňte svůj majetek.